BVV Informatie

Als lid van de Bowling Vereniging Veldhoven (B.V.V.) kunt U in georganiseerd verband de bowlingsport beoefenen. De B.V.V. organiseert een aantal gezellige onderlinge competities, de zogenaamde “HUISLEAGUES” en wel op:

Dinsdag Trio Scratch
20:00 - 21:30 uur

Woensdag Jeugd
18:30 - 20:00 uur

Woensdag Trio Handicap
21:00 - 23:00 uur

Donderdag Trio Sratch
20:00 - 21:30 uur

In de huisleague waarin gespeeld wordt op “handicap” basis kunnen ook de beginnende bowlers, vanaf de start, volwaardig meedraaien. De huisleague waarin gespeeld wordt op “scratch” basis, is meer voor de gevorderde bowler.
Handicap is een systeem waarin men bonuspunten krijgt. Als men een gemiddelde van 110 of minder pins heeft dan krijgt men maximaal 80 bonuspunten*, naarmate het gemiddelde stijgt krijgt men minder bonuspunten.

(* Handicap 80% van 210 is b.v. (210-110)x0.8 = 80 bonus)

  • Diverse ontmoetingen met andere verenigingen.
  • Het jaarlijkse “BVVeldhoven” toernooi in november.
  • Eindejaars toernooi voor alle leden in december.
  • De plaatselijke kampioenschappen. Eind januari of begin februari.
  • Het jaarlijkse Dubbel hcp Voorjaarsbrunch toernooi in april.
  • De jaarlijkse afsluitingsavond met teamkampioenschap van het seizoen in juni.

(Het seizoen duurt van september tot en met augustus).

Bovendien kunt U als lid van de Bowling Vereniging Veldhoven deelnemen aan nationale en internationale toernooien en aan de nationale competities.Alle informatie daarover kunt U vinden in “BOWLEN.NL” het landelijke blad over bowlen, dat U als lid ongeveer 4 keer per jaar ontvangt of op www.bowlen.nl

Contributie seizoen 2022 - 2023 NBF

Lidmaatschap NBF Contributie*
Jeugd  € 31,40
Senioren 18 t/m 21 jaar € 36,70
Senioren 22 t/m 64 € 41,95
Senioren 65 jaar en ouder     € 36,70
G-Bowlen € 11,10
D-Bowlen € 15,20
   
Diversen  
Dubbelleden € 14,00
Entreekosten € 3,30
Ledenpas € 5,40

*Inschrijvingen na 1 maart 2023 ontvangen ongeveer 50% korting op het NBF lidmaatschap aangezien het seizoen dan over de helft is.

Contributie BVV

Lidmaatschap BVV   Contributie
Jeugdlid t/m 17 jaar € 2,30
Senior 18 t/m 21 jaar € 6,80
Senior 22 jaar en ouder € 9,80
Prijzengeld per league € 10,00

 

Welk lidmaatschap is voor u geschikt.

Vanaf het seizoen 2016-2017 kennen we nog maar één lidmaatschap. Met dit lidmaatschap U in onze huisleague spelen. Ook kunt u aan al onze interne toernooien meespelen. Verder kunt u aan alle toernooien deelnemen. Dit geldt ook voor de jeugdleden. Vanaf het jaar waarin u 50 jaar word kunt ook deelnemen aan de 50+ toernooien.

NBF lidmaatschap + B.V.V. lidmaatschap + prijzengeld per leagueavond
B.v.: Senior 22+, NBFLedenpas, 1 leagueavond. (nieuw lid)
€ 41,20 + € 9,80 + € 10,00 = € 61,00 (+ € 3,25 aanmelden NBF)
Per leagueavond speelt U 3 games.Het gebruik van schoenen en een huisbal is gratis.

Als lid van de B.V.V. krijgt U een Digitale NBF Ledenpas waarmee U in ieder erkend bowlingcentrum tegen gereduceerde prijzen kunt bowlen. Dit geld alleen voor diegene die lid is van de NBF.

In de Flying Bowling in Veldhoven bestaat de mogelijkheid om te bowlen tegen speciaal tarief.

De Nederlandse Bowling Federatie (N.B.F.), aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie, is een overkoepelende landelijke bowlingorganisatie van de op dit moment ca.120 erkende bowlingverenigingen in Nederland.
De N.B.F. met ongeveer 8.000 aangesloten bowlers, is onderverdeeld in zogeheten “RCT’s (Regionale Coördinatieteams)”. De Bowling Vereniging Veldhoven behoort tot de RCT Noord-Brabant.

De B.V.V. telt ongeveer 90 leden, die automatisch lid zijn van de N.B.F.
De B.V.V. is een vereniging die tot doel heeft om de bowlingsport te bevorderen, om de beoefenaren van de bowlingsport te bundelen en om de belangen van de leden inzake de bowlingsport te behartigen. Ze doet dat o.a. door het organiseren van uitwisselingen, competities en toernooien.

De interne organisatie van de Bowling Vereniging Veldhoven is in grote lijnen als volgt:
Het bestuur van de B.V.V. wordt gekozen door de leden en draagt de uiteindelijke verantwoording voor de gang van zaken binnen de vereniging.

Het bestuur bestaat uit:

Ramon Hoeks - Voorzitter, Jeugdzaken & Wedstrijdzaken
Hans Keeris - Penningmeester & Ledenadministratie
Hedwig Staffeleu - Secretaris
Risjard Jansen - Bestuurslid

Daarnaast heeft elke league een leaguebestuur dat voor de gang van zaken in de betreffende league zorg draagt. De leaguebesturen vergaderen 1x per jaar met het hoofdbestuur.
Eens per jaar worden de leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.)
De A.L.V. wordt bijgestaan door een kascontrolecommissie.

De B.V.V. is opgericht op 17 Maart 1979 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam Veldhovense Bowling Bond. (V.B.B.) maar op 5 Mei 1992 onderging de V.B.B. een naamsverandering en ging verder onder de naam Bowling Vereniging Veldhoven (B.V.V.)

Naast de Statuten en Algemeen Reglement kent de B.V.V. het huisleague reglement.

Bowling Vereniging Veldhoven onderschrijft de basisprincipes van de wet AVG.

Download hier ons Privacy Reglement in pdf formaat.

Icon Privacy Reglement Bowling Vereniging Veldhoven V1.0 (435,9 KB)